Oснова за комбиниране с цветна темперна боя.

3/4 от основата + 1/4 цветна темпера = Перлена боя с цвят по Ваш избор

Related Products