Oснова за комбиниране с цветна темперна боя.

3/4 от основата + 1/4 цветна темпера = Боя за стъкло с цвят по Ваш избор. Отлепяща.

Related Products