Добавен към боите, подобрява химичните им свойства и ги прави абсолютно устойчиви на външни влияния.
Той има силна химична инертност, добра стабилност, устойчивост на киселина и алкали, с висока плътност, умерена твърдост, висока белота
 и може да поеме лъчения (рентгенови лъчи и Y-Рей) + още много други предимства.

Related Products