Приспособена за изцеждане, измиване и изправяне на четките.

Алуминий

Related Products