Настоящата книга разглежда как обкръжаващата обстановка в дома влияе върху протичането на жизнената сила или енергия чи, присъстваща във всички неща. Тя показва как да анализирате жизненото си пространство – всяка отделна стая – и да го подредите така, че да изпитате благотворното му въздействие върху тялото, ума и душата.

Related Products