Осем седмици са необходими, за да постигнем превъзходното здраве, според д-р Андрю Уейл. 

Програма с доказана ефективност за пълно оползотворяване на естествените изцелителни сили на организма.
Ново разширено и осъвременено издание, в което д-р Уейл представя подробно своята Осемседмична програма за подобряване и поддържане на здравето.
Тази здравна енциклопедия е особено полезна за профилактика и лечение и за постигане на хармония на физическо, психическо и духовно ниво.
Първата част на книгата показва как може да бъде провокирана способността за промяна и подготвя прехода към втората част, в която е изложена стъпка по стъпка Осемседмичната програма и препоръки какво е необходимо да се прави от деветата седмица и след това. Част трета представя Специални програми в зависимост от възрастта, пола, здравния статус, семейното положение и населеното място, в което живеете. В края на енциклопедията е поместено Приложение с препоръчваните хранителни добавки, гликемичния индекс на храните и предупредителните симптоми за рак.

Related Products