Изданието включва:
Конституция на РБ. Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Закон за митингите, събранията и манифестациите.

Related Products