Българските държавници Епохата на социализма 1944-1989 г.

Автор: Искра Баева, Евгения Калинова и др.

Книгата предлага камерна среща с най-известните български държавници и политици, управлявали страната през периода 1944–1989 г. Проследен е този преломен момент от историята на България, когато се осъществява преход от една обществено-политическа система в друга; комунистическите идеи  се заменят с надеждата за  създаването на демократическа държава.

Related Products