Матово финално покритие на картини, арт и крафт проекти . Лакът се прилага върху напълно сухи повърхности с четка, като времето за пълно изсъхване е около 24 часа, в зависимост от температурата в помещението.

Related Products